Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Dầu truyền động máy kéo Shell Donax TD

Shell Donax TD

Dầu truyền động máy kéo cao cấp
Shell Donax TD là “dầu truyền động tổ hợp cho máy kéo (UTTO)” chất lượng cao được thiết kế sử dụng trong các bộ truyền động, hệ thống thủy lực, phanh ngâm trong dầu, các hệ thống phụ thuộc khác của máy kéo nông nghiệp và thiết bị làm việc trong điều kiện việt dã. Dầu được hầu hết các Nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu thế giới chấp nhận sử dụng.


Sử dụng
  • Hệ truyền động máy kéo nông nghiệp
Đáp ứng yêu cầu của các nhà sản xuất: John
Deere, Massey Ferguson, Ford-New Holland, GM Allison …
  • Hệ thống thủy lực
Hệ thủy lực trên máy kéo và thiết bị phụ trợ.
  • Bộ phanh ngâm dầu
Thích hợp với mọi bộ phanh ngâm dầu trân lắp trên máy nông nghiệp

x