Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Dầu Tuần hoàn Shell Morlina

Shell Morlina
Dầu hệ thống tuần hoàn

Shell Morlina là loại dầu khoáng chất lượng hàng đầu được pha chế với các phụ gia được lựa chọn cẩn thận không chứa kẽm để sử dụng trong các hệ thống tuần hoàn và một số ứng dụng công nghiệp khác không đòi hỏi các loại dầu có khả năng chịu cực áp.

Dầu hệ thống tuần hoànSử dụng- Các hệ thống tuần hoàn
- Các ổ trượt và ổ lăn
- Các ổ trục có cổ lăn
- Các bánh răng trong hộp kín có tải thấp hoặc vừa.
Tiêu chuẩn kỷ thuật- Phạm vi nhiệt đọ họat động rộng
- Bảo vệ chống ăn mòn cao đối với mọi bề mặt kim loại
- Khả năng tách nước tốt
- Đặc tính chống nổi bọt và tách khí tốt

x