Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Cassida Fluids HF 15-32-46-68-100

Shell Cassida Fluids HF 15-32-46-68-100

Dầu đa dụng dùng trong công nghiệp thực phẩm
Shell Cassida Fluids là loại dầu bôi trơn đa dụng chống mài mòn chất lượng rất cao sử dụng trong các máy móc daùng trong công nghiệp chế biến, đóng gói thực phẩm và nước giải khát.
Cassida Fluids HF 15-32-46-68-100
Đây là một sự kết hợp giữa dầu tổng hợp (PAO) và các phụ gia chọn lọc để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của công nghiệp thực phẩm. USDA (H1) chứng nhận, chúng được khuyến cáo sử dụng ở nh74ng nơi dầu mỡ có thể tiếp xúc với thực phẩm.
Sử dụng
Tiêu chuẩn kỷ thuật
Vượt các tiêu chuẩn công nghiệp sau:
Dầu thủy lực
BS 6413/4 HM
ISO 6743/4 HM
DIN 51524 HLP
Dầu bánh răng
DIN 51517 CLP

x