Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Shell Cassida Grease EPS 00 - 1 - 2

Shell Cassida Grease EPS 00 - 1 - 2

Mỡ cực áp dùng trong công nghiệp thực phẩm
Mỡ Cassida Grease EPS 00 - EPS 1 - EPS 2 được dùng cho những yêu cầu đòi hỏi tuổi thọ lâu dài.
Cassida Grease EPS 00 - 1 - 2
Tính năng kỷ thuật
- Khả năng chịu nước cực tốt
- Độ bền Oxy hoá và ổn định cơ tính tuyệt vời.
- Bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả.
- Tínhnăng bám dính tốt.
- Không mùi và vị
Tiêu chuẩn kỷ thuật
• NSF H1
• Kosher
• Halal
• SVGW (Swiss Water and Gas
Authority)
Phạm vi nhiệt độ
Cassida EPS 00: - 45 oC to 100 oC (cực điểm: 120oC)
Cassida EPS 1 : - 40 oC to 120 oC ( cực điểm: 140oC)
Cassida EPS 2 : - 35 oC to 120 oC ( cực điểm: 140oC)
Shell Cassida EPS 00, 1, 2, Mỡ công nghiệp thực phẩm - mỡ cực áp thực phẩm
Dầu - mỡ công nghiệp thực phẩm Shell

x