Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Dầu máy nén lạnh SHELL Clavus 46, 68

Shell Clavus Oil

Dầu máy nén lạnh

Shell Clavus là loại dầu gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao, không chứa phụ gia, thích hợp bôi trơn cho các máy nén lạnh.

Sử dụng
Có thể dùng làm dầu bôi trơn chung ở nhiệt độ thấp


ƯU ĐIỂM KỸ THUẬT-Khả năng tạo cặn các bon thấp
-Bền nhiệt
-Bền vững hóa học
-Khả năng chảy tốt, cho phép dễ thoát từ thiết bị làm bốc hơi
-Điểm kết tủa thấp, cho phép các van tiết lưu vận hành có hiệu quả 
-Có khả năng hòa lẫn với các môi chất lạnh
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Điểm kết tủa đặc trưng (DIN 51351)
-Clavus 46 : -20

TÍNH NĂNG LÝ HỌC ĐIỂN HÌNH :

* CLAVUS 46
-Độ nhớt động học ở 40 độ C cSt 46,0
-Độ nhớt động học ở 100 độ C cSt 5,8
-Tỷ trọng ở 15 độ C kg/l : 0,896
-Điểm chớp cháy, độ C 174
-Điểm rót chảy, độ C -36

x